Debata o kulturze na posiedzeniu Rady UE

23-05-2018

Fot. Martyna Bildziukiewicz

Wiceminister kultury Magdalena Gawin i minister sportu Witold Bańka, w środę 23 maja, uczestniczyli w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu (EYCS). Rozmowy dotyczyły projektu konkluzji Rady UE w sprawie potrzeby upowszechniania dziedzictwa kulturowego we wszystkich politykach UE. Podczas spotkania odbyła się też debata nt. wizji wkładu kultury w przyszłość UE po 2020 r. Na posiedzeniu obecni byli ministrowie kultury i sportu krajów Unii Europejskiej.

Debata publiczna: Droga przed nami: dalekosiężna wizja wkładu kultury w przyszłość UE po 2020 r.

- Wkład, jaki kultura i sektor kreatywny wnoszą w rozwój europejskiego społeczeństwa i gospodarki, sprawia, że nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że powinny one znaleźć się wśród obszarów priorytetowych w ramach nowych wieloletnich ram finansowych. Finansowane ze środków unijnych projekty powinny mieć możliwie szeroki zakres, interdyscyplinarny charakter, wychodzący poza ramy jednego sektora. Z uwagi na powyższe, programy w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych powinny wspierać nie tylko ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, ale również rozwój infrastruktury kultury, przemysłów kreatywnych, działania w obszarze edukacji, innowacji i włączenia społecznego - powiedziała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin w Brukseli podczas debaty na posiedzeniu Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu.

Wiceminister podkreśliła, że zadania te „powinny być jednym z celów m. in. polityki spójności UE”.

Prof. Magdalena Gawin na pytanie o to czy w ramach nowych wieloletnich ram finansowych w UE powinien działać konkretny sektorowy program dotyczący kultury i przemysłów kreatywnych odpowiedziała, że „zdecydowanie tak”.

- Duże zapotrzebowanie na środki unijne dla programu, którego głównym celem jest upowszechnianie europejskiego wymiaru współpracy w dziedzinie kultury i przemysłów kreatywnych potwierdza m.in. liczba wniosków składanych każdego roku do programów Kreatywna Europa czy Europa dla Obywateli, znacznie przewyższająca ich możliwości finansowe – podkreśliła Magdalena Gawin.

Wiceminister kultury dodała, że „dodatkowo zdaniem Polski konieczne jest utworzenie osobnej puli środków na inicjatywy unijne, takie jak Znak Dziedzictwa Europejskiego czy Orkiestra Młodzieżowa Unii Europejskiej. Ta ostania nie powinna pomniejszać środków programu Kreatywna Europa”.

- Ponadto zasadnym jest dalsze rozwijanie Instrumentu Gwarancyjnego dla Sektorów Kultury i Kreatywnego – podkreśliła prof. Gawin.

 


powrót