Dekalog Krzysztofa Kieslowkiego

07-03-2011

Muzeum Kinematografii w Łodzi wspólnie z Wydawnictwem Skorpion, Zespołem Filmowym Tor oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w związku z 70. rocznicą urodzin i 15. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego przypadającymi w roku 2011 przygotowuje cykl przedsięwzięć poświęconych Reżyserowi pt " Świat według Krzysztofa Kieślowskiego".

Planowane działania mają na celu szeroką popularyzację twórczości jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców filmowych na świecie.

Już 14 marca br w Muzeum Kinematografii w Łodzi nastąpi otwarcie wystawy pt. „Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego” ( 13 marca br mija 15 rocznica śmierci Reżysera).

Ekspozycja poświęcona Dekalogowi będzie miała charakter multimedialny. Oprócz części biograficznej dotyczącej przebiegu życia i kariery artystycznej Krzysztofa Kieślowskiego prezentować będziemy cenne materiały związane ze słynnym cyklem.

„Dekalog” to dziesięcioodcinkowy cykl filmów zrealizowanych przez Telewizję Polską oraz kinowe wersje dwóch jego odcinków tj ” Krótkiego filmu o zabijaniu” i ” Krótkiego filmu o miłości” . Poszczególne historie opowiadane w cyklu "Dekalog" zostaną pokazane poprzez fotosy, werki, i inne materiały archiwalne.

Przewodnikiem po wystawie będą wypowiedzi twórców filmu przede wszystkim Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza – autorów scenariusza, aktorów oraz współpracowników Reżysera.

Ogromna popularność "Dekalogu" za granicą pozwoliła nam zgromadzić wyjątkową kolekcję programów filmowych, plakatów, katalogów, publikacji poświęconych cyklowi oraz wydań filmowych na dvd z całego świata. Posiadamy autorskie egzemplarze scenariuszy i scenopisów do poszczególnych odcinków. To niezwykły i jedyny taki zbiór zebrany w jednym miejscu; w kolekcji plakatów egzemplarze unikatowe (drukowane w bardzo niskim nakładzie) z różnych stron świata m.in. z Japonii, Argentyny, Niemiec, Francji, Finlandii, Danii, Czech, Włoch. Sama ich prezentacja stanowi dowód na ogromną popularność polskiego reżysera oraz jego filmów na świecie. Wśród autorów plakatów są prace znanych polskich plakacistów m.in.: Andrzeja Pągowskiego, Jakuba Erola jak i mniej znanych artystów młodego pokolenia - Joanny Tylus i Roberta Ratajczyka – autora 10 plakatów do poszczególnych odcinków Dekalogu. Ta kolekcja jest na bieżąco uzupełniana nowymi egzemplarzami ze świata.

Ważnym i bardzo atrakcyjnym uzupełnieniem ekspozycji będzie prezentacja nagród, wyróżnień, dyplomów, które film otrzymał na krajowych i wielu prestiżowych zagranicznych festiwalach filmowych. Nagrody jak i inne materiały na ekspozycję udostępnili m.in. Maria Kieślowska, Zbigniew Preisner, Krzysztof Piesiewicz, Irena Strzałkowska, Violetta Buhl, Maria Zmarz - Koczanowicz, Sławomir Salamon, Jolanta Pruszyńska, Mirosława Panas, ksiądz Krzysztof Sroka, Filmoteka Narodowa, Studio Filmowe Logos, PWSFTviT w Łodzi.

Z uwagi na multimedialny charakter wystawy i dla pełniejszego poznania życia i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego pokażemy na 10 monitorach specjalnie przygotowane prezentacje.

Wystawie w Muzeum Kinematografii będzie towarzyszyć retrospektywa filmów Krzysztofa Kieślowskiego która potrwa od 8 – 17 marca br. i odbędzie się w muzealnym kinie Kinematograf.

Patronat honorowy objął Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawę w Łodzi będzie można oglądać do końca maja br. Następnie ekspozycja zostanie pokazana podczas 36 edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Muzeum Miasta Gdyni ( w czerwcu minie 70 rocznica urodzin Reżysera)

Tam też nastąpi dalszy ciąg zaplanowanych wydarzeń. Podczas festiwalu odbędzie się panel dyskusyjny pt "Kieślowski i jego uczniowie” z udziałem uczniów Krzysztofa Kieślowskiego, współpracowników oraz aktorów występujących w jego filmach. Również podczas festiwalu będzie miała miejsce promocja wznowionej publikacji Stanisława Zawiślińskiego „Kieślowski. Ważne, żeby iść”. Na potrzeby projektu "Świat wg Kieślowskiego" publikacja ukaże się w nowej szacie graficznej, w rozszerzonej i zaktualizowanej wersji z nowymi ilustracjami i appendixem. Autor publikacji za cykl książek o Krzysztofie Kieślowskim został laureatem Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

Również podczas Festiwalu ukaże się obszerny polsko – angielski katalog muzealny „Świat według Krzysztofa Kieślowskiego”, który oprócz dużej części poświęconej "Dekalogowi" będzie zawierał wypowiedzi twórców, aktorów, którzy niekiedy swój udział w "Dekalogu" uważają za przełomowy dla swoich karier artystycznych. Znajdą się w nim wypowiedzi rodziny Reżysera, przyjaciół oraz wielu znakomitych twórców światowego kina, dla których Krzysztof Kieślowski pozostanie jednym z najważniejszych na świecie przedstawicielem kina autorskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowanie z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Patronat medialny: Program 1 Polskiego Radia, miesięcznik FILM, Biuletyn SFP, TVP Łódź, www.filmpolski.pl,www.stopklatka.pl

Scenariusz całego przedsięwzięcia: Stanisław Zawiśliński

Kurator wystawy: Krystyna Zamysłowska

Konsultacja: Ksiądz Krzysztof Sroka

Opracowanie plastyczne wystawy: Sławomir Bit

Projekt plakatu: Krzysztof Ducki

Koordynacja projektu: Piotr Kulesza

Realizacja: Muzeum Kinematografii w Łodzi

www.kinomuzeum.pl

Zapraszamy wszystkich współpracowników Krzysztofa Kieślowskiego, jego uczniów, współpracowników, przyjaciół na panel dyskusyjny poświęcony Reżyserowi, który odbędzie się podczas 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Kontakt i informacje: Piotr Kulesza – Muzeum Kinematografii w Łodzi,powrót