Digitalizacja dóbr kultury

29-10-2009

Pod takim hasłem zorganizowano 29 października 2009 r. konferencję prasową, w której uczestniczył Minister Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej- Tomasz Makowski.

Jednym z najważniejszych powodów tworzenia kopii cyfrowych szeroko rozumianych dóbr kultury, jest ułatwienie powszechnego dostępu do nich zarówno użytkownikom w kraju jak i za granicą. Digitalizacja i długookresowe przechowywanie zasobów cyfrowych archiwów, bibliotek i muzeów, ma ogromne znaczenie dla rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz stanowi istotny czynnik demokratyzacji społeczeństwa.

W ramach programu działają cztery centra kompetencyjne- Narodowy Instytut Audiowizualny, Biblioteka Narodowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Każde z nich, dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym, realizuje na niespotykaną dotąd skalę ideę upowszechniania dostępu do dóbr kultury.powrót