Długi Muzeum Narodowego w Warszawie umorzone

14-12-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaakceptował całkowite zredukowanie długu Muzeum Narodowego w Warszawie, co oznacza spełnienie zobowiązań podjętych wobec tej instytucji w momencie powoływania Pani Dyrektor Agnieszki Morawińskiej na dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.powrót