Dobroczyńca Kultury Polskiej - konkurs rozstrzygniety!

28-10-2009

W dniu 27 października o godz. 18.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się wręczenie nagród w drugiej edycji konkursu Dobroczyńca Kultury Polskiej.
Tytuł Dobroczyńca Kultury Polskiej otrzymali:

Konkurs Dobroczyńca Kultury Polskiej został przeprowadzony po raz drugi. Tegoroczna edycja objęła działania zrealizowane lub mające swój finał w roku 2008.

Celem konkursu Dobroczyńca Kultury Polskiej, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywy Zamku Królewskiego w Warszawie, jest ukazanie roli instytucji i osób prywatnych we wspieraniu i rozwoju życia kulturalnego Polski oraz upowszechnianie i promowanie możliwości finansowania kultury spoza środków budżetowych. Dzięki takiemu wsparciu zostało zorganizowanych wiele ważnych imprez, spektakli, koncertów, wystaw i remontów konserwatorskich. Wyrazem uznania za udział w tych przedsięwzięciach jest przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułu Dobroczyńcy Kultury Polskiej oraz statuetki i dyplomu w trzech kategoriach:

Tytuł Dobroczyńca Kultury Polskiej w kategorii Sponsor jest przyznawany za sfinansowanie wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalnego, takiego jak: wystawa, spektakl, imprezy, festiwal, konkurs, plener, wydawnictwo itp.

Tytuł Dobroczyńca Kultury Polskiej w kategorii Ofiarodawca jest przyznawany za współtworzenie i tworzenie własnej kolekcji sztuki, oddawanie dzieł sztuki w depozyt, ofiarowanie i udostępnianie budynków lub gruntów na cele kulturalne, stałe dotowanie instytucji lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych, ufundowanie nagrody, stypendium, powołanie fundacji lub instytucji kultury, renowacji dzieł sztuki, fundowanie wyposażenia technicznego instytucji kultury.

Tytuł Dobroczyńca Kultury Polskiej w kategorii Opiekun Medialny jest przyznawany za wsparcie medialne wydarzeń lub stałej działalności instytucji kultury na zasadach współpracy.

Do konkursu mogły być zgłaszane osoby fizyczne lub instytucje, które w znaczący sposób wspierają kulturę wysoka. Kandydatów do nagrody mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i organizatorzy przedsięwzięć.

Na tegoroczna edycje konkursu Dobroczyńca Kultury Polskiej nadesłano 114 wniosków. W kategorii Sponsor – 73, w kategorii Ofiarodawca – 22, w kategorii Opiekun Medialny – 19.

Jury konkursu, powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wybiera laureatów sposród zgłoszonych i zakwalifikowanych do konkursu kandydatów.

Tegoroczne Jury obradowało w składzie: