Doceniony za wyjątkową działalność dydaktyczną i artystyczną. Andrzej Król z brązowym medalem „Gloria Artis”

21-11-2017

na zdjęciu: Andrzej Król autor zdjęcia: Sebastian Dudek,
 AZSO w Chorzowiefot. Sebastian Dudek, AZSO w Chorzowie

na zdjęciu: Andrzej Król autor zdjęcia: Sebastian Dudek,
 AZSO w Chorzowiefot. Sebastian Dudek, AZSO w Chorzowie

na zdjęciu: Andrzej Król autor zdjęcia: Sebastian Dudek,
 AZSO w Chorzowiefot. Sebastian Dudek, AZSO w Chorzowie

na zdjęciu: Andrzej Król autor zdjęcia: Sebastian Dudek,
 AZSO w Chorzowiefot. Sebastian Dudek, AZSO w Chorzowie

na zdjęciu: Andrzej Król autor zdjęcia: Sebastian Dudek,
 AZSO w Chorzowiefot. Sebastian Dudek, AZSO w Chorzowie

 

- W ciągu wielu lat pracy dydaktycznej w wyjątkowy sposób troszczy się Pan o wykształcenie swoich uczniów.  Nauka pod Pańskim kierunkiem pozwala im na budowanie wzorców, jak traktować dziedzictwo kulturowe – duchowe i materialne – napisał w liście wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Andrzej Król został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Uroczystość odbyła się 18 listopada br. w Teatrze Śląskim w Katowicach.

Kawiarenka Literacka – od ponad 30 lat pod kierownictwem Andrzeja Króla

Andrzej Król został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” podczas jubileuszowego koncertu Kawiarenki Literackiej „30 lat i więcej”. Kawiarenkę tworzy  grupa uczniów i absolwentów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego – chorzowskiego „Słowaka” wchodzącego w skład Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, szkoły współprowadzonej przez Uniwersytet Śląski. Kawiarenka od 1985 roku działa pod kierunkiem polonisty Andrzeja Króla.

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła Dorota Janiszewska-Jakubiak - zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN.

„Kawiarenka Literacka nieustannie jednoczy młodych ludzi”

Wyjątkowy jubileuszowy wieczór zgromadził wszystkie pokolenia od 30 lat związane z Kawiarenką Literacką. Była to również okazja, by podziękować Andrzejowi Królowi za jego niezwykłą działalność dydaktyczną i artystyczną.

- „Kawiarenka Literacka” nieustannie jednoczy młodych ludzi, którzy czytają poezję, tworzą własne utwory, literackie i muzyczne, a wreszcie przenoszą na małe i duże sceny, nie tylko w Polsce, programy teatru poezji śpiewanej. Pasji, z jaką przekonuje Pan młodych ludzi do poznawania literatury, historii, spuścizny kulturowej współczesnej i dawnej Rzeczpospolitej, również rozumianej jako dzieje małych Ojczyzn, daje Pan wyraz podczas spotkań w „Królewskiej Pracowni Polonistycznej”. To tam trwają mądre eksperymenty łączące dzieła dawnych mistrzów pióra z utworami współczesnych twórców poezji, piosenki i kabaretu. To tam młodzież sięgnęła po temat trudny, przyodziany w artystyczną formułę „Teatru domowego stanu wojennego” – podkreślił w liście skierowanym do Andrzeja Króla wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Wicepremier Gliński podkreślił też znaczenie wielu innych działań kierowanych przez Andrzeja Króla.

- Pańska działalność to również jakże ważne warsztaty metodyczne dla nauczycieli, konkursy literackie i „Polonistyczne Wędrowania” z udziałem młodzieży i pedagogów z Polski, czeskiego Zaolzia czy Ukrainy, a wreszcie rozwijanie idei Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego. Jestem przekonany, że nic nie zastąpi bezpośredniej konfrontacji innowacyjnych projektów dydaktycznych i działań artystycznych, prowadzonych podczas spotkań odbywanych „W kręgu Słowackiego” – napisał minister kultury Piotr Gliński.

Wyjątkowe zakończenie koncertu

Publiczność i artyści z Polski, Czech i Ukrainy wspólnie zakończyli koncert wykonaniem „Testamentu mojego” Juliusza Słowackiego, hymnu szkoły, do którego muzykę przed laty skomponował uczeń „Słowaka” Krzysztof Domogała, w tym dniu obecny wśród najmłodszych i najstarszych wykonawców popisowych utworów Kawiarenki Literackiej.powrót