Dodatkowe środki finansowe dla Funduszu Wymiany Kulturalnej

13-05-2009

W dniu 5 maja 2009r. Państwa-Darczyńcy podjęli decyzję o przyznaniu dodatkowej kwoty dofinansowania w wysokości 5 515 068 euro na rzecz Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Efektem powyższej decyzji jest zwiększenie alokacji przeznaczonej przez Państwa – Darczyńców z kwoty 4 mln euro do 9,5 mln euro.

W związku z powyższym, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otworzy dodatkowe nabory wniosków, jak również zaoferuje dodatkowe szkolenia dla Beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki.



powrót