Dodatkowe środki na projekty z listy rezerwowej Priorytetu 3

17-03-2008

W dniu 14 marca 2008 r. Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków w innych priorytetach  wysokości 4 738 586 euro na projekty z listy rezerwowej Priorytetu 3: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego. Była to najwyższa kwota realokacji. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na 3 projekty z listy rezerwowej priorytetu tj.:

Komitet Monitorujący podjął ww. decyzję ze względu na wartość i znaczenie projektów, a także fakt, iż Priorytet Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego jest jednym z najsprawniej wdrażanych ze wszystkich priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce. Świadczy o tym szybka i rzetelna ocena wniosków, jak również najwyższy poziom dokonanych na rzecz beneficjentów płatności.

Projekty, które w wyniku decyzji zostały zakwalifikowane na podstawową listę rekomendowanych projektów w ramach Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego będą jeszcze podlegały ocenie Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz ekspertów z Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Ostateczna decyzję o dofinansowaniu podejmą Państwa - Darczyńcy: Norwegii, Lichtenstein i Islandia.powrót