Dofinansowania ze środków europejskich

18-05-2009

14 i 15 maja Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał w Krakowie kolejne umowy na dofinansowanie projektów w ramach środków europejskich. Beneficjentami są Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza oraz Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej.

Dwie umowy dotyczą działań w zakresie infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 30 mln zł., na sfinansowanie projektu modernizacji jednej ze swych filii- Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.

Dzięki dotacji wynoszącej prawie 18 mln zł., Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie uzyskał możliwość zakończenia II etapu budowy szkoły.

Umowa zapewniająca dotację w wysokości ponad 19 mln zł. podpisana z Muzeum Narodowym w Krakowie, dotyczy powołania Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej. Projekt ten obejmuje swoim zakresem remont Pałacyku Czapskich i stworzenie w nim stałej ekspozycji oraz zaplecza badawczego i edukacyjnego poświęconego numizmatyce. Jego głównym celem jest ponowne, udostępnienie szerokiej publiczności najlepszej na świecie kolekcji polskich monet, medali i banknotów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, do końca września 2009 r. podpisane zostaną wszystkie umowy o dofinansowanie dla projektów rekomendowanych w ramach zakończonego konkursu.powrót