Dofinansowanie CK Zamek w Poznaniu

30-06-2010

Przebywający z wizytą w Poznaniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, podpisał 30 czerwca umowę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. "Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek w Poznaniu celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego".

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektowi o wartości całkowitej przekraczającej 49 mln zł., przyznano dofinansowanie w wysokości 30 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja i adaptacja na cele kulturalne kompleksu Sali Wielkiej CK „Zamek” w Poznaniu, zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem i kradzieżą oraz informatyzacja Centrum Kultury. Sala Wielka zostanie przystosowana do roli wielofunkcyjnej sali widowiskowej, wyposażonej w sprzęt elektroakustyczny i multimedialny oraz niezbędne systemy techniczne.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011.powrót