Dofinansowanie dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

08-09-2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podpisała umowę o dofinanoswaniu dla Muzeum Śląskiego / fot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podpisała umowę o dofinanoswaniu dla Muzeum Śląskiego / fot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podpisała umowę o dofinanoswaniu dla Muzeum Śląskiego / fot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podpisała umowę o dofinanoswaniu dla Muzeum Śląskiego / fot. Danuta Matloch

Wizyta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w Muzeum Śląskim / fot. Danuta Matloch

Wizyta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w Muzeum Śląskim / fot. Danuta Matloch

Wizyta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w Muzeum Śląskim / fot. Danuta Matloch

Wizyta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w Muzeum Śląskim / fot. Danuta Matloch

Wizyta Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w Muzeum Śląskim / fot. Danuta Matloch

Remont i rozbudowa siedziby Muzeum Śląskiego, które poprawią warunki funkcjonowania instytucji to podstawowy cel projektu, który otrzyma dofinansowanie w wysokości przeszło 10 mln zł w ramach Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umowę w tej sprawie podpisała 8 września Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Muzeum Śląskie to jeden z najlepszych pomysłów inwestycyjnych realizowanych w ostatnich latach w Polsce - oceniła minister Omilanowska, podpisując umowę na rewitalizację obiektów dla tej placówki. Jak dodała, dbanie o kulturę to łączenie potrzeb przeszłości z teraźniejszością dla przyszłości. Lokowanie obiektu muzealnego w wartościowym obiekcie historycznym jest ratowaniem dziedzictwa przeszłości architektonicznej i przemysłowej miasta z myślą o jego potrzebach kulturalnych - podkreśliła szefowa resortu kultury.

Inwestycja o wartości całkowitej 24,5 mln zł zakłada rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni oraz modernizację przyległego terenu dawnej kopalni Katowice i budowę niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rozbudowany zostanie także budynek Muzeum Śląskiego. Planowana jest również konserwacja zabytkowych maszyn stolarskich oraz digitalizacja zbiorów i stworzenie wirtualnego muzeum.
Realizacja projektu umożliwi właściwe warunki prowadzenia statutowej działalności placówki oraz pozwoli skupić w jednym obiekcie wszystkie działy Muzeum.

Katowicki projekt jest jednym z trzech, które otrzymały dofinansowanie w procedurze odwoławczej w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

W tym naborze wsparcie otrzymała jeszcze jedna instytucja z województwa śląskiego- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Dofinansowanie w wysokości 10,5 mln zł. zostanie przeznaczone na kompleksowe prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w zabytkowym budynku Akademii oraz zakup i montaż organów

MECHANIZM FINANSOWY EOG ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Do roku 2009 na projekty z zakresu kultury, Polska uzyskała prawie 400 mln zł, z czego w ramach:

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze).

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Nowa perspektywa finansowa (do roku 2016) zapewniła Polsce alokację przeszło 351 mln zł, z czego:

W ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, dofinansowanie o łącznej wartości ponad 310,35 mln zł uzyskało 21 projektów, m.in. Nowy Teatr w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum - Zamek w Łańcucie. W procedurze odwoławczej dofinansowano 3 projekty: Muzeum Warszawy, Muzeum Śląskie w Katowicach i Zajezdnia we Wrocławiu.

W ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej dofinansowanie otrzymały 53 projekty na kwotę prawie 41 mln zł.

Informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.eog2016.mkidn.gov.pl
 powrót