Dofinansowanie konserwacji Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

16-05-2017

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Sellin

Ponad 18 mln zł ze środków unijnych uzyska Bazylika Mariacka w Gdańsku na prace konserwatorskie i rewitalizację. Umowę w tej sprawie przekazał 14 bm. Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

Projekt pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” obejmuje prace remontowe dachu kościoła, konserwację elewacji korpusu Bazyliki i renowację gotyckich okien a także remont posadzki. Planowana jest również przebudowa prezbiterium oraz konserwacja Ołtarza Głównego. Zostanie także przeprowadzona adaptacja dawnej kotłowni na multimedialną salę wystawową w której prezentowane będą krótkie filmy związane z historią Bazyliki.

Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 21,5 mln zł, z czego 18 mln zł pozyskano ze środków unijnych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W uroczystości przekazania umowy uczestniczyli także Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński, proboszcz Bazyliki Mariackiej: Ks. Prałat Ireneusz Bradtke oraz  Anna Kriegseisen, pełnomocnik proboszcza Bazyliki Mariackiej do spraw ochrony zabytków.powrót