Dofinansowanie renowacji Teatru Starego w Lublinie

18-06-2010

Umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu renowacji Teatru Starego w Lublinie podpisał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.XIX wieczny Teatr Stary zlokalizowany w centrum Lublina, był jednym z pierwszych teatrów miejskich na ziemiach polskich. Budynek, który został wpisany do rejestru zabytków w 1967 roku, położony jest na obszarze uznanym za Pomnik Historii. Z uwagi na zły stan techniczny Teatr Stary wyłączono z użytkowania w 1981 r.  

Renowacja gmachu polegać będzie na przebudowie budynku Teatru z zachowaniem układu konstrukcyjnego elewacji i detali architektonicznych. Odtworzone zostanie również historyczne wnętrze widowni oraz foyer i sale wystawowe.

Projekt, którego koszt całkowity wynosi przeszło 26 mln  zł, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 20 mln zł. Zakończenie jego realizacji przewidziano na 2011 rok.

Przy okazji wizyty na Lubelszczyźnie Minister Kultury Bogdan Zdrojewski odwiedził również Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, który- decyzją Ministra- otrzyma blisko 17 mln zł. ze środków europejskich na renowację i adaptację kompleksu pałacowo-parkowego.powrót