Dokumenty Batalionów AK „Parasol” i „Zośka” trafiły do Archiwów Państwowych

01-02-2017

Ma zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawinfot. AAN

Ma zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawin, oraz żołnierze Batalionu AK „Parasol”fot. AAN

Na zdjęciu: dokumenty z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej KOPPE z 11 lipca 1944 r.fot. AAN

Na zdjęciu: dokumenty z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej KOPPE z 11 lipca 1944 r.fot. AAN

Na zdjęciu: dokumenty z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej KOPPE z 11 lipca 1944 r.fot. AAN

Na zdjęciu: dokumenty z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej KOPPE z 11 lipca 1944 r.fot. AAN

 

Mapa, notatki, rozkazy i meldunki żołnierzy Batalionu AK „Parasol” oraz dokumenty Batalionu AK „Zośka” – znalazły się wśród bezcennych archiwaliów przekazanych Archiwom Państwowym. W wydarzeniu, które odbyło się 31 stycznia 2017 r. w Archiwum Akt Nowych, wzięli udział m.in. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin oraz żołnierze Batalionu AK „Parasol”.

Do Archiwów Państwowych trafił komplet dokumentów z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej KOPPE z 11 lipca 1944 r. Znalazły się tam m.in. oryginalna mapa używana przez uczestników akcji, dokumenty finansowe z wydatkami poniesionymi w czasie przygotowania akcji, wykazy podróży żołnierzy Batalionu „Parasol” pomiędzy Warszawą i Krakowem, notatki, rozkazy oraz meldunki Stanisława Leopolda ps. Rafał, Haliny Grabowskiej ps. Zeta (Ewa) i Wojciecha Czerwińskiego ps. Orlik.

Wśród dokumentów są także obszerne materiały szkolenia wojskowego i samochodowego przygotowane i opracowane przez instruktora samochodowego pchor. Kazimierza Glazera ps. Sam z komórki Moto oraz Mariana Buczyńskiego ps. Zapiewajło.

Obecny podczas uroczystości żołnierz Batalionu AK „Parasol” Zbigniew Ostoja-Rylski ps. Brzoza przekazał również oryginalne dokumenty Batalionu AK „Zośka”. Znalazł się tam m.in. historyczny dokument z 1 września 1943 r. podpisany przez Ryszarda Białousa ps. Jerzy powołujący do życia Batalion AK o nazwie „Zośka”.powrót