Dolnośląskie Forum w Krzyżowej

12-11-2009

W odbywającym się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Przewodniczącego Bundestagu Norberta Lammerta, w dniach 12- 14 listopada 2009 r., Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzyżowej bierze udział Minister Bogdan Zdrojewski.

Tegoroczne Forum zatytułowane „Dolny Śląsk - ziemia polsko-niemieckiego pojednania” upływa pod hasłem 20 rocznicy upadku komunizmu w Europie. Te treści akcentowane były również podczas odsłonięcia tablicy Jubileuszu 20-lecia Mszy Pojednania. Uczestniczący w uroczystości Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podkreślił potrzebę przypominania o europejskiej wspólnoty kulturowej, świadomości historycznej i edukacji społeczeństwa.powrót