Dom Pracy Twórczej w Wigrach

19-06-2009

Budynek, w którym od lat 70. ubiegłego wieku znajdował się Dom Pracy Twórczej z końcem tego roku zostanie przekształcony w obiekt muzealno-pielgrzymkowy.

W 1999 roku wigierski kompleks budynków pokamedulskich odwiedził podczas jednej ze swoich pielgrzymek do ojczyzny Papież Jan Paweł II. Po śmierci Papieża, miejsce stało się celem wizyt pielgrzymów z całego świata. Apartamenty papieskie na stałe zmieniły charakter miejsca, przez co dalsze funkcjonowanie Domu Pracy Twórczej w jego dotychczasowym charakterze stało się niemożliwe. Z końcem bieżącego roku zostanie zatem zakończony okres dzierżawy budynku.

Konieczne jest przy tym podkreślenie, że szczególną troską Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego jest utrzymanie w województwie podlaskim środków, jakie resort przeznaczał na utrzymanie wigierskiego ośrodka. Pod koniec lipca zostanie ogłoszony Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Koncepcję Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Lokalnej w Województwie Podlaskim (*.doc).powrót

Warto przeczytać