Doroczna Narada Ambasadorów RP z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego

29-07-2013

Roli kultury w kształtowaniu marki narodowej oraz promocji Polski w świecie poświęcona była sesja plenarna, która odbyła się  26 lipca br.  Spotkanie, w którym uczestniczył szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski, moderowała wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach. 22-26 lipca br. w Warszawie spotkało się 88 ambasadorów i przedstawicieli placówek reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach i przy organizacjach międzynarodowych.

fot. MSZ

fot. MSZ

 „Kultura jest jednym z najważniejszych elementów kształtujących wizerunek Polski w świecie, a jej promocja za granicą jest jednym priorytetów mojego resortu i  podległych mu instytucji, szczególnie Instytutu Adama Mickiewicza”- mówił podczas spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Wśród najważniejszych osiągnięć ostatnich lat wymienił: Polskę jako lidera w wykorzystaniu środków unijnych na kulturę, niebywały wzrost inwestycji w infrastrukturę kultury, rozwój szkolnictwa artystycznego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Jak dodał, po niezwykle udanym Programie Kulturalnym Polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011, nasz kraj stał się bardzo ważnym uczestnikiem międzynarodowej wymiany kulturalnej.

„Polska kultura jest rozpoznawalna, cieszy się dobrą sławą i szacunkiem a drzwi najważniejszych instytucji kultury stoją przed polskimi artystami otworem”- podkreślił szef resortu kultury.

Zaapelował do obecnych na sali ambasadorów o kontynuację dotychczasowej współpracy, wzmożenie wysiłków zmierzających do zapewnienia polskiej kulturze miejsca w najlepszych salach koncertowych i teatralnych świata oraz współpracy przy realizacji flagowych projektów promujących rodzimą kulturę za granicą.

 powrót