Dorota Głowacka p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego

02-01-2019

Na mocy art. 16 a obowiązującej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z dniem 1 stycznia 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył   pełnienie obowiązków Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego pani Dorocie Głowackiej, dotychczas sprawującej funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu do spraw finansowo – administracyjnych.powrót