Dotacja dla Fundacji Auschwitz-Birkenau

19-08-2011

Sejm uchwalił w dniu 18 sierpnia br. projekt ustawy o dotacji przeznaczonej na kapitał wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau. Projekt trafi teraz do Senatu. W posiedzeniu z ramienia MKiDN udział wzięli udział Sekretarz Stanu Piotr Żuchowski oraz Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler.

Zadaniem Fundacji jest zgromadzenie 120 mln euro na funduszu wieczystym, z którego coroczne odsetki, w wysokości kilku milionów euro, pozwolą na planowe i systematyczne realizowanie niezbędnych prac konserwatorskich nad pozostałościami po byłym niemieckim obozie. Polska znajdzie się w gronie darczyńców Fundacji obok m.in. Niemiec, USA, Austrii, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Zgodnie z projektem ustawy, dotacja z budżetu państwa ma stanowić równowartość 10 mln euro przeliczonych na złotówki po średnim kursie NPB. Pieniądze dla Fundacji ma przekazać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w całości lub w transzach nie później niż do końca 2015 r. Auschwitz-Birkenau to jedyny były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obszar znajdujący się pod nadzorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to blisko 200 ha terenu.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 r. KL Auschwitz II - Birkenau, powstał dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. W kompleksie Auschwitz istniała także sieć ponad 40 podobozów. Niemcy zgładzili w Auschwitz ponad 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. w na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II - Birkenau powstało muzeum. Dotychczas utrzymywało się głównie z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa polskiego oraz przychodów własnych. Pomoc zagraniczna stanowiła w 2008 r. około 5 proc. jego budżetu.powrót