dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

30-01-2019

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński wręczył w środę dr. Pawłowi Pietrzykowi powołanie na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Paweł Pietrzyk – z wykształcenia historyk i archiwista – od ponad 20 lat zawodowo związany jest z Archiwami Państwowymi. Dr Pietrzyk jest również autorem kilkunastu opracowań z zakresu archiwistyki i historii.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach państwowego zasobu archiwalnego. Powołuje go Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Paweł Pietrzyk w latach 1996-2014 oraz 2016-2017 pracował w Archiwum Państwowym w Łodzi jako kustosz. Przez wiele lat był kierownikiem oddziału. Pełnił też funkcje sekretarza Komisji Metodycznej, członka Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Komisji Zakupu Archiwaliów, przewodniczącego Zespołu ds. Rozmieszczenia zasobu archiwalnego w archiwach państwowych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. Wielokrotnie wyjeżdżał do instytucji polonijnych (w USA, Wielkiej Brytanii i Australii) organizując tamtejsze archiwa i porządkując zbiory. W latach 2014-2016 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W tym czasie był również delegatem Naczelnego Dyrektora do European Archive Group (EAG) oraz wchodził w skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Od 2017 roku pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najpierw jako zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, następnie zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa.

Paweł Pietrzyk jest autorem kilkunastu opracowań z zakresu archiwistyki i historii, w tym publikacji książkowych dotyczących Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Poselstwa RP w Budapeszcie, ostatniego przedwojennego posła polskiego w Budapeszcie Leona Orłowskiego. Interesuje się polską twórczością ludową, szczególnie tańcem, jest miłośnikiem książek.powrót