Dr Sławomir Dębski Pełnomocnikiem MKiDN ds. Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

21-04-2011

19 kwietnia 2011 r. weszła w życie Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Tym samym rozpoczął się proces organizacji Centrum, którego celem ma być m.in. wspieranie dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich oraz współpraca z analogiczną placówką, która ma powstać w Rosji.

Powołanie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia drogą ustawową wynika ze szczególnego charakteru powierzonych mu zadań oraz potrzeby nadania wysokiej rangi dialogowi polsko-rosyjskiemu. Inicjatywa założycielska należy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 19 kwietnia 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał zarządzenie w sprawie nadania Statutu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a także w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Funkcję pełnomocnika będzie pełnił dotychczasowy Pełnomocnik MKiDN ds. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, pan dr Sławomir Dębski.
 powrót