Dramaturgia plakatu

18-04-2011

Wystawa prezentuje plakaty projektowane dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka przez takich artystów, jak Franciszek Starowieyski, Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec. Towarzyszą jej spotkania ze znanymi twórcami grafiki teatralnej oraz aktorami.

Plakat teatralny jest pierwszą interpretacją spektaklu oraz artystyczną wypowiedzią na jego temat. Wystawa obejmie prace powstałe od początku istnienia teatru, aż po plakaty najnowsze, promujące sztuki z bieżącego repertuaru Teatru Dramatycznego. Dzieła wielkich mistrzów polskiego plakatu - Jana Lenicy, Henryka Tomaszewskiego, Franciszka Starowieyskiego, Romana Cieślewicza, Jana Młodożeńca czy Waldemara Świerzego - zostały skonfrontowane z pracami autorów aktualnie kształtujących wizerunek grafiki teatralnej, m.in. Joanny Górskiej, Jerzego Skakuna, Roberta Czerniawskiego czy Bartka Arobala.

Uzupełnieniem ekspozycji są zdjęcia ze spektakli, do których powstały zaprezentowane plakaty, a także projekty kostiumów teatralnych.

"Plakat jest niezależną dziedziną sztuki. Posiada własny język, własną semantykę potrzebną do stworzenia obrazu, za pomocą którego oddziałuje na widza. To właśnie ów obraz wywołuje u odbiorcy pożądane skojarzenia, wyzwala emocje i stanowi nie tylko o wartości artystycznej samego plakatu, ale przede wszystkim o jego funkcjonalności - mówi Maria Kurpik, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie. - Nic więc dziwnego, iż teatr, dziedzina sztuki wiecznie poszukująca, przekraczająca zastane wyobrażenia, jest wyjątkowym źródłem inspiracji dla twórców plakatu. W ubogiej, dwuwymiarowej przestrzeni starają się oni przedstawić za pomocą znaku graficznego dzieło stworzone talentami wielu ludzi teatru - aktorów, reżysera, scenografa."

Plakat powstały do konkretnego spektaklu jest dziełem złożonym, wynikiem połączenia wrażliwości i inteligencji wielu wybitnych twórców. Zatem, jak żadna z innych dziedzin artystycznych, ma szansę wykraczania poza przyjęte konwencje. Określany mianem sygnału lub obietnicy plakat teatralny, drażniąc, prowokując, inspirując wyobraźnię widza, jest zapowiedzią przeżycia czegoś wyjątkowego, czegoś, co może spełnić się jedynie w teatrze. To doskonała symbioza zrodzona nie z konieczności, ale wzajemnej fascynacji.

Wystawa czynna od 16 kwietnia do 19 czerwca 2011.

Muzeum Plakatu w Wilanowie
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie


powrót