Drugie posiedzenie Rady ds. Instytucji Artystycznych

12-01-2017

Kwestia procedury konkursów na dyrektorów instytucji kultury oraz sytuacja w Teatrze Polskim we Wrocławiu – to główne tematy, jakie poruszono podczas drugiego posiedzenia Rady ds. Instytucji Artystycznych drugiej kadencji. W spotkaniu, które odbyło się 11 stycznia 2017 r. w MKiDN uczestniczyła Podsekretarz Stanu Wanda Zwinogrodzka.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki pracy złożonego z członków Rady Zespołu ds. konkursów na dyrektorów instytucji kultury oraz omawiano kształt opracowanej przez niego propozycji nowelizacji Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

W związku ze skierowanym na ręce przewodniczącego Rady prof. Lecha Śliwonika listem części zespołu artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu, Rada odniosła się do problemów tej instytucji. Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji wrocławskiego Teatru, Rada uchwaliła powołanie grupy złożonej z autorytetów środowiskowych, niezwiązanych ze stronami sporu. Zadaniem tej „Misji Dobrej Woli” ma być podjęcie próby złagodzenia konfliktu między częścią zespołu artystycznego a dyrektorem Teatru Cezarym Morawskim.

W drugiej części posiedzenia wziął również udział przewodniczący Rady ds. Instytucji Artystycznych pierwszej kadencji, Paweł Łysak, który przedstawił dorobek poprzedniej Rady oraz zarysował problemy i wyzwania, którymi – w jego opinii – powinna zająć się Rada.

Rada ds. Instytucji Artystycznych została ustanowiona Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady ds. Instytucji Artystycznych. W jej skład wchodzi 20 przedstawicieli instytucji i środowisk artystycznych z całego kraju. Przewodniczącym Rady jest Lech Śliwonik, profesor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, a wiceprzewodniczącym - Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji zmian potrzebnych w organizacji życia kulturalnego, w tym usprawnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji artystycznych.powrót