Dyrektor Centrum Nauki Kopernik został prezesem Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki

30-05-2011

Dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer został prezesem Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki - Ecsite. Wyboru nowego szefa organizacji dokonano w piątek podczas corocznego spotkania członków Ecsite, które odbyło  się w Warszawie.

Europejska Sieć Centrów i Muzeów Nauki - Ecsite - istnieje od ponad 20 lat. Obecnie skupia profesjonalnych popularyzatorów nauki z 400 instytucji z 50 krajów świata. Poza krajami europejskimi jego członkami są m.in. USA, Kanada, Meksyk, Argentyna, Egipt. Zarząd stowarzyszenia Ecsite liczy 14 osób, a jego kadencja trwa dwa lata. Misją stowarzyszenia jest promocja lepszego rozumienia roli nauki i techniki w społeczeństwie oraz wspieranie nieformalnej edukacji.

Od listopada ubiegłego roku warszawskie Centrum Nauki Kopernik odwiedziło ponad 400 tysięcy osób. Wybór Roberta Firmhofera na prezesa Ecsite oznacza jeszcze większe możliwości promowania placówki, a także całej Polski.powrót