Dyrektor Biblioteki Narodowej wybrany do Zarządu Biblioteki Europejskiej

10-06-2009

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski został wybrany przez członków Konferencji Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL) na trzyletnią kadencję do Zarządu Biblioteki Europejskiej (The European Library Management Committee).

Wybór ten przyjmuję jako wyróżnienie polskiej Biblioteki Narodowej i jej roli w strukturach europejskich. Wieńczy on trzyletnie starania BN i moje osobiste o włączenie Biblioteki Narodowej w najważniejsze programy i konsorcja biblioteczne w Europie – podkreślił dyrektor Makowski.

W skład Zarządu Biblioteki Europejskiej zostali wybrani ponadto dyrektorzy bibliotek narodowych: Austrii, Czech, Hiszpanii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji. Przewodniczącą Zarządu została Lynne Brindley, dyrektor Biblioteki Narodowej Wielkiej Brytanii (British Library).

Biblioteka Europejska (The European Library - TEL) oferuje dostęp do zbiorów bibliotek narodowych Europy. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów bibliotecznych i umożliwia dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych. W najbliższych latach uczestnicy TEL szczególny nacisk chcą położyć na wzbogacanie zasobów biblioteki o publikacje cyfrowe, dokumentujące kulturę poszczególnych krajów. Biblioteka Narodowa jest partnerem TEL od stycznia 2007 r.

Biblioteka Europejska przeznaczona jest dla internautów z całego świata, którzy interesują się kulturą i historią Europy, jej celem jest prezentacja bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z 2 marca 2006 roku, ogłoszonymi w ramach inicjatywy i2010: biblioteki cyfrowe, Biblioteka Europejska stała się fundamentem uruchomionego w grudniu 2008 roku portalu Europeana, która umożliwia zintegrowany dostęp do cyfrowych zbiorów nie tylko najbardziej zasobnych bibliotek Europy, lecz również jej archiwów i muzeów.

Dostęp do portalu TEL jest: wielojęzyczny (wyszukiwanie można prowadzić w językach narodowych), zintegrowany (za pomocą jednej wyszukiwarki można przeglądać katalogi dowolnej ilości bibliotek), wielopoziomowy (przeszukiwać można katalogi, kolekcje zbiorów zdigitalizowanych lub ich dowolne, definiowane przez użytkownika kombinacje; możliwe jest również prowadzenie wyszukiwań w jednej, wybranej kolekcji) i powszechny (dostęp do katalogów Biblioteki Europejskiej nie podlega żadnym ograniczeniom, natomiast dostęp do niektórych obiektów zdigitalizowanych jest płatny).powrót