Działania MKiDN na rzecz Muzeum Techniki

06-07-2016

 

W związku z trudną sytuacją Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, która jest skutkiem zadłużenia placówki i wypowiedzenia umowy najmu przez Pałac Kultury i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa informuje o podjętych działaniach w ramach ogólnego nadzoru Ministra nad muzeami.

 

Muzeum Techniki i Przemysłu NOT działa od 1955 roku w Pałacu Kultury i Nauki, ale jest spadkobiercą wcześniejszych placówek: Muzeum Techniki i Przemysłu powołanego w 1929 r. oraz działającego od 1875 roku Muzeum Rolnictwa i Przemysłu. Organizatorem Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie jest Naczelna Organizacja Techniczna. W świetle prawa oznacza to, że jest to muzeum prywatne, którego stała działalność nie może być finansowana z budżetu państwa.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego aktywnie działa na rzecz systemowego rozwiązania problemu, mimo że nie jest i nigdy nie był stroną w tej sprawie. W opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie Narodowego Muzeum Techniki wspólnie przez Ministra Rozwoju i Naczelną Organizację Techniczną. Zapewniłoby to stabilność w opiece nad cenną kolekcją Muzeum, której znaczenie i wartość są dla MKiDN bezsprzeczne i której zachowanie i udostępnianie leży w interesie publicznym. Narodowe Muzeum Techniki stanowiłoby też wyjątkowe miejsce na kulturalnej i oświatowej mapie Warszawy. Byłoby ważnym miejscem promocji i upamiętnienia dokonań polskiej myśli technicznej, zarówno dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Rozmowy w tej sprawie trwają.powrót