DZIATWA 2010

18-05-2010

Przesłanie organizatorów "Dziatwy 2010" do opiekunów i animatorów teatru dziecięcego

Osobowość dziecka kształtuje się w zetknięciu z otaczającym - często bezwzględnym  i okrutnym - światem. Sztuka może dopomóc dziecku w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu pozytywnego do niej stosunku: rozbudzać myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcać do postawy twórczej, wskazywać na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczyć wartościowania. Teatr dziecięcy nie powinien być traktowany jako przygotowanie do "zawodowej kariery". Jest natomiast ważnym etapem w przygotowaniu do życia wśród ludzi.

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdan Zdrojewski


Organizatorzy:
Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej


Przegląd wspierają
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Łodzipowrót