Dzień Edukacji Narodowej

14-10-2016

Na zdjęciu: Kwiaty na Dzień Edukacji Narodowejfot. Danuta Matloch

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkolnictwa artystycznego!

 

W Dniu Edukacji Narodowej zwracam się do Państwa z serdecznymi podziękowaniami
i gratulacjami w uznaniu szeregu sukcesów dydaktycznych, artystycznych i wychowawczych,
które Państwa wychowankowie odnieśli w ubiegłym roku szkolnym, życząc równie wybitnych osiągnięć w nadchodzących miesiącach.

W polskim systemie edukacji następują istotne zmiany ustawowych podstaw prawnych, dotyczących systemu oświaty. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych, dbając o uwzględnienie w nich specyfiki edukacji artystycznej.

Rozwój szkolnictwa artystycznego, w ramach którego działają szkoły stopnia podstawowego, średniego oraz uczelnie, skoncentrowany jest przede wszystkim na dalszym podnoszeniu jakości kształcenia w celu stałego zapewnienia kadr kultury na najwyższym poziomie, reprezentujących różne dziedziny sztuki. Wprowadzane zmiany mają na celu jeszcze lepsze przygotowanie zawodowe absolwentów szkół artystycznych, którzy po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu dyplomowego mają być w pełni gotowi do podjęcia działalności zawodowej. Pragnę Państwu serdecznie podziękować
za aktywny udział w konsultowaniu nowego kształtu aktów prawnych.

Jakość kształcenia artystycznego ma swój początek w Państwa doświadczeniu – w roli mistrza wprowadzającego młodych ludzi w arkana swojej dziedziny, przekazującego wrażliwość i miłość
do sztuki, zapewniającego trwałość narodowej i światowej kultury. W tym szczególnie uroczystym dniu jeszcze raz dziękuję za Państwa codzienną pracę. Wierzę, że znajdą Państwo satysfakcję zarówno
w kształtowaniu talentu laureatów konkursów, jak i w cierpliwym podnoszeniu artystycznych umiejętności każdego ucznia szkoły artystycznej. Życzę Państwu, aby praca z młodzieżą
oraz osiągnięcia Waszych wychowanków były dla Państwa źródłem radości i zadowolenia.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wanda Zwinogrodzkapowrót