Dzień Edukacji Narodowej

13-10-2017

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkolnictwa Artystycznego!

W Dniu Edukacji Narodowej serdecznie gratuluję Państwu sukcesów artystycznych i dydaktycznych, które w ubiegłym roku szkolnym odnieśli Państwa wychowankowie. Z roku na rok, dzięki cierpliwej pracy pedagogów, coraz więcej młodych adeptów sztuki zdobywa laury na krajowych i zagranicznych arenach. Życzę Państwu, aby nowy rok szkolny był co najmniej równie bogaty w osiągnięcia.

Od przeszło miesiąca obowiązuje nowy ustrój szkolny. Zmianami zostało objęte także szkolnictwo artystyczne. Zostały powołane nowe typy szkół, a w istniejących sukcesywnie wprowadza się regulacje prawne wynikające z nowego ustawodawstwa. Serdecznie dziękuję Państwu za ciągły udział w tworzeniu nowych rozwiązań prawnych. Państwa spostrzeżenia, odbierane przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej, wnoszą istotny wkład w powstające i nowelizowane akty prawne. Mam nadzieję, że na tym polu współpraca Ministerstwa ze szkołami będzie się zacieśniać.

Na Państwa ręce składam życzenia satysfakcji zawodowej i osobistej. Oby każdy dzień Państwa pracy, dzięki radości i wdzięczności Państwa uczniów, był dla Was prawdziwym świętem nauczyciela.

Z wyrazami szacunku,

Wanda Zwinogrodzkapowrót