Dziś Tadeusz Kantor!

06-12-2010

Dwudziesta rocznica śmierci Tadeusza Kantora

KONFERENCJE, SPOTKANIA, WYSTAWY, PROJEKCJE FILMOWE 7-11 GRUDNIA 2010

Sztuka Tadeusza Kantora syciła się pamięcią i różnymi formami wspomnień, jednak dwudziestolecie śmierci artysty prowokuje do znalezienia nowego miejsca jego twórczości i naszego z nią związku. Szczególnie ważne staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kim jest dziś Tadeusz Kantor?” W związku z tym pięciodniowe sympozjum poświęcone krakowskiemu twórcy, zorganizowane przez Cricotekę przy współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, to nie tyle obchody jubileuszowe, ile próba nawiązania dialogu z jego dziełem. Wielowątkowa inscenizacja obecności, aktualności, a także historycznej hermetyczności Kantora, dokona się w różnych miejscach pamięci.

Początek podróży to wyprawa w przeszłość. W dniu śmierci artysty 8 grudnia na ulicy Kanoniczej zostaną tradycyjnie zainscenizowane „Żywe pomniki”. Cricoteka zaprezentuje dwie wystawy: „Przedmioty sztuki” Tadeusza Kantora (Archiwum Cricoteki, Kanonicza 5) oraz serię rysunków do ostatniego spektaklu „Dziś są moje urodziny” (Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora Sienna 7/5). Różne modele reaktywacji relacji z artystą mogą sprzyjać prawdziwym spotkaniom. Złożą się na nie wspomnienia aktorów teatru Tadeusza Kantora 8 grudnia w Galerii Krzysztofory, zderzone z wystąpieniami młodych badaczy, dla których Kantor to zjawisko historyczne. Sesja doktorancko-studencka będzie miała miejsce 7 grudnia, również w Galerii Krzysztofory.

9 grudnia rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa w Sali Klasycznej PWST przy ulicy Warszawskiej 5. Badacze sztuki i teatru podejmą próby usytuowania Kantorowskiej tradycji we wszelkich perspektywach myślowych i artystycznych, polskich i zagranicznych. Wywody naukowe będą przeplatane refleksją artystyczną związaną z projekcjami mało znanych filmów o sztuce plastycznej i teatralnej Tadeusza Kantora. Zobaczyć będzie można: „Worki, szafę i parasol” w reż. Dietricha Mahlowa, „Nadobnisie i koczkodany” w reż. Kena McMullena (polska prapremiera), oraz „Teatr Tadeusz Kantora” w reż. Denisa Bableta.

Podsumowaniem sympozjum w dniu 11 grudnia stanie się rozmowa z artystami teatru i kuratorami wystaw (ta ostatnia poprzedzona projekcją filmu „Uwaga!… malarstwo”). Dwa panele, w których udział wezmą przedstawiciele świata sztuki i kultury, to zaproszenie do wspomnień i projektów, do refleksji nad totalnością sztuki Tadeusza Kantora i nad możliwością włączenia jej, jako wciąż żywego fenomenu, w przestrzeń kultury nowoczesnej.powrót