Europejska Stolica Kultury - komunikat

12-08-2010

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina, że z dniem 30 sierpnia 2010 r. upływa termin składania wniosków na konkurs „Europejska Stolica Kultury 2016.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data jego złożenia w Kancelarii Ministerstwa. Wnioski nadesłane po upływie powyższego terminu, bądź nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym 9 listopada 2009 r. na stronie internetowej Ministerstwa, poświęconej udziałowi Polski w inicjatywie „Europejska Stolica Kultury”.

Zapraszamy do udziału w konkursie!powrót