Europejska Stolica Kultury 2016

21-06-2011

Wrocław został nominowany do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Przewodniczący Komisji Selekcyjnej Manfred Gaulhofer ogłosił werdykt podczas konferencji prasowej z udziałem ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, która odbyła 21 czerwca br. w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich.

Do konkursu przystąpiło 11 miast. Do II etapu konkursu Komisja Selekcyjna - na etapie tzw. Preselekcji - wyłoniła 5 z nich. Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawa i Wrocław od 13 do 17 czerwca br., w ramach przygotowań do selekcji końcowej, gościły oficjalne delegacje złożone z przedstawicieli polskich i europejskich ekspertów, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 20 i 21 czerwca br. miasta miały ostatnią okazję przekonać ekspertów, że to właśnie ich miasto zasługuje na ten zaszczytny tytuł.

Dalsze kroki do zdobycia tytułu

We wrześniu 2011 br., po przyjęciu raportu Komisji Selekcyjnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego notyfikuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów nominację dla miasta, rekomendowanego przez ekspertów do objęcia tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”.

Rada Ministrów UE, podczas majowego posiedzenia w 2012 roku, na podstawie zalecenia Komisji wydanego na bazie opinii Parlamentu Europejskiego i Komisji Selekcyjnej, formalnie wyznaczy Europejską Stolicę Kultury na 2016 rok.

Zdobycie tytułu nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody im. Meliny Mercouri!

Równolegle z wyborem zwycięskiego miasta powołana zostanie komisja monitorująco-doradcza złożona z przedstawicieli instytucji wspólnotowych, której zadaniem jest monitorowanie realizacji celów i kryteriów działania oraz zapewnienie wsparcia miastu przygotowującemu się do objęcia tytułu ESK.

Na podstawie sprawozdania wydanego przez komisję monitorująco-doradczą, Komisja Europejska przyzna wyznaczonemu miastu nagrodę pieniężną im. Meliny Mercouri. Do 2013 roku nagroda wynosi 1.5 mln euro. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez miasto kryteriów ustalonych w Decyzji dotyczącej wyboru ESK oraz zaleceń Komisji Selekcyjnej i Komisji Monitorująco-Doradczej.powrót