Europejska Stolica Kultury po 2019 r. – otwarcie konsultacji publicznych

04-11-2010

W związku z wygaśnięciem w 2019 roku obowiązującej formuły, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne on-line dotyczące przyszłości Europejskiej Stolicy Kultury. Konsultacje będą trwały do 12 stycznia 2011 roku i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Otrzymane opinie zostaną opublikowane on-line.

Dodatkowo, 2 marca 2011 roku w Brukseli Komisja zorganizuje spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron.

Strona konsultacji dot. przyszłości Europejskiej Stolicy Kulturypowrót