Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej

22-06-2013

Działalność zrewitalizowanego Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie została  21 czerwca symbolicznie zainaugurowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego i Zofię Gołubiew- dyrektor MNK. Otwarcie Muzeum dla publiczności zaplanowano na 28 czerwca.

Europejskie Centrum Numizmatyki PolskiejFot. Karol Kowalik - MNK.

Europejskie Centrum Numizmatyki PolskiejFot. Karol Kowalik - MNK.

Europejskie Centrum Numizmatyki PolskiejFot. Karol Kowalik - MNK.

Europejskie Centrum Numizmatyki PolskiejFot. Karol Kowalik - MNK.

"Poczucie satysfakcji przy takich projektach jest naprawdę wielkie. To jest najlepsze połączenie kilku kryteriów, które są spełniane w jednym obiekcie: ten obiekt istniał, ale był zrujnowany, istniała fantastyczna kolekcja, która nie była pokazywana, obiekt jest świetnie zlokalizowany i będzie oddziaływał na otoczenie" – powiedział minister Bogdan Zdrojewski. Podkreślił także znakomite tempo inwestycji, którą cechowała wielka skala trudności, rzetelność i terminowość realizacji oraz nawiązanie do osoby Józefa Czapskiego – wnuka Emeryka, przez planowaną przez MNK budowę pawilonu jego pamięci na terenie muzeum. "To składa się na taką dobrą całość szacunku do tego, co jest w monetach, w murach i w postaci Czapskiego" – podkreślił szef resortu kultury.

W otwartym po ponad 70 latach Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, najstarszym Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, zostanie wyeksponowana i udostępniona zwiedzającym najcenniejsza na świecie kolekcja polskich monet, medali i banknotów, wchodząca w skład przechowywanego tam, liczącego ponad 100 000 egzemplarzy, zbioru numizmatów. Jej trzon stanowi obejmująca ponad 11 000 obiektów kolekcja hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego – najlepszy, prywatny zbiór zabytków historii polskiego mennictwa.

Projekt „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej” (ECNP), mający na celu remont i modernizację XIX-wiecznego Pałacyku Czapskich wraz z Pawilonem muzealnym, był realizowany od 2009 r. dzięki 19,6 mln unijnej dotacji przekazanym za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach inwestycji przeprowadzono gruntowny remont Pałacyku Czapskich oraz Pawilonu Muzealnego i przeprowadzono konserwację wyposażenia dawnego, prywatnego muzeum Czapskich. Zrewitalizowano, zabytkowy ogród i Lapidarium. Powstała  nowoczesna ekspozycja obejmująca 2 500 najcenniejszych monet, medali i banknotów z kolekcji Gabinetu Numizmatycznego, a także prezentująca starodruki, mapy i rękopisy. Stworzono również profesjonalne zaplecze badawcze, nowoczesne skarbce, czytelnię umożliwiającżą korzystanie z księgozbioru o tematyce numizmatycznej, liczącego obecnie niemal 6000 pozycji.powrót