Europejskie Centrum Solidarności uzyskało unijne dofinansowanie

28-02-2012

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie dofinansowania dla kolejnego tzw. „dużego” projektu pt. „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”. Decyzja w tej sprawie została podpisana 24 lutego br.

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku,
 proj. arch. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „FORT”
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, proj. arch. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „FORT”

Przedmiotem projektu jest budowa siedziby instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności - jako międzynarodowego centrum kulturalnego o funkcjach muzealnych, wystawienniczych i naukowo-badawczych. Głównym jego celem jest upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Solidarności” oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach. 

Obiekt powstanie na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniowców. Pomieści  m.in.: stałą ekspozycję poświęconą „Solidarności”, bibliotekę z czytelnią, mediatekę, salę wielofunkcyjną, archiwum z czytelnią zbiorów specjalnych, ośrodek badawczo – naukowy oraz edukacyjno – szkoleniowy, warsztaty pracy twórczej – pracownie o profilu filmowym, fotograficznym i muzycznym, ogród zimowy, restaurację, kawiarnię oraz specjalistyczne księgarnie.

Projekt o łącznej wartości 292,8 mln zł uzyskał 140,15 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnego w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Umowa na realizację tej inwestycji podpisano 14 lipca 2010 r.  Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ECS odbyło się 14 maja 2011 r. Jej zakończenie planowane jest na III kwartał 2013 r.

To czwarta - po Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie -  decyzja KE w stosunku do „dużych” projektów realizowanych w Polsce w ramach XI priorytetu POIiŚ.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe  na lata 2007 - 2013 do tej pory podpisano 60 umów. Ich wartość  całkowita to ponad 3,4 miliarda złotych, a kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych wynosi ponad 2 miliardy złotych.

Wykaz inwestycji znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.plpowrót