Europejskie Dni Dziedzictwa

31-08-2016

Na zdjęciu: Plakat Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Hasłem przewodnim edycji w 2016 rok jest "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki". Uroczysta inauguracja odbędzie się w Skansenie Archeologicznym "Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła. Miejsce to jest jednym z największych i najnowocześniejszych ośrodków archeologicznych w Europie. Zostały tu odkryte najstarsze osady obronne z dotąd znanych w Polsce i stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny ziem polskich. 

czytaj więcejpowrót