Europejskie Obserwatorium do spraw Towarów Podrabianych i Piractwa

08-12-2011

Posiedzenie Europejskiego Obserwatorium do spraw Towarów Podrabianych i Piractwa odbyło się w Warszawie 8 i 9 grudnia br. Spotkanie zostało otwarte przez Piotra Żuchowskiego – Sekretarza Stanu w MKiDN. Wydarzenie miało miejsce w związku ze sprawowaniem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Europejskie Obserwatorium do spraw Towarów Podrabianych i Piractwa
Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jean Bergevin - Dyrektor Wydziału D3 (Zwalczanie Fałszerstwa i Piractwa) w Dyrektoriacie D (Własność Intelektualna) Dyrekcji Generalnej do Spraw Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej oraz João NEGRÃO - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Spraw Prawnych OHIM.

Europejskie Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa jest koordynowane przez Komisję Europejską oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market). Skupia przedstawicieli administracji rządowych państw członkowskich, którzy działają na rzecz poprawy zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej.


Uczestnicy posiedzenia Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa w Warszawie

W warszawskim spotkaniu udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich UE, delegaci Szwajcarii, Norwegii i Chorwacji oraz obserwatorzy Interpolu, OECD, UNICRI i EFTA. Przedstawili działania podejmowane na forum UE związane z podnoszeniem i kształtowaniem świadomości społecznej w zakresie przestrzegania praw własności intelektualnych. Wymienili też obserwacje dotyczące struktur i strategii krajowych w zakresie egzekwowania praw, w celu zapewnienia jeszcze lepszej współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi. Zaprezentowane zostały również dokonania Polski w zakresie przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej i podnoszenia świadomości ich przestrzegania.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN oraz Komisję Europejską.powrót