Festiwal Miłosza w Wenecji

07-04-2011

Festiwal twórczości Czesława Miłosza odbędzie się w Wenecji od 13 do 15 kwietnia br. To największa we Włoszech impreza organizowana z okazji Roku Miłosza.

Wielkie święto pod nazwą "Venezia di Miłosz" zorganizowane zostanie w ramach weneckiego festiwalu poezji "Incroci di Civiltà" (skrzyżowania cywilizacji). W imprezach, poświęconych polskiemu nobliście udział wezmą między innymi jego syn Anthony oraz poeci: Antonella Anedda, Urszula Kozioł, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Ali Podrimja, Tomasz Różycki, Tomas Venclova, Hans van de Waarsenburg i Adam Zagajewski.

O Miłoszu rozmawiać będą jego przyjaciele, współpracownicy, badacze, wydawcy i poloniści, między innymi: Francesco M. Cataluccio, Andrea Ceccherelli, Krzysztof Czyżewski, Aleksander Fiut, Francesca Fornari, Andrzej Franaszek, Joanna Gromek-Illg, Jerzy Illg, Piotr Kłoczowski, Pietro Marchesani, Luigi Marinelli, Adam Michnik i Barbara Toruńczyk.

Festiwal Miłosza rozpocznie się 13 kwietnia w Muzeum Correr przed obrazem "Dwie weneckie damy" Vittore Carpaccia, gdzie odbędzie się lektura poświęconych temu dziełu utworów poety. Następnego dnia rano na Uniwersytecie Ca Foscari włoscy studenci będą czytali własne przekłady Miłosza, a wieczorem odbędzie się spektakl muzyczny "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada", nawiązujący do klimatu miejsc, w których mieszkał Czesław Miłosz. 15 kwietnia uczestnicy festiwalu będą wspominać autora "Doliny Issy", a w Pałacu Dożów odbędzie się spotkanie poetów, którzy przeczytają wiersze własne i wybrane przez siebie utwory noblisty.

"Miłosz jest pisarzem we Włoszech wydawanym, podziwianym i czytanym przez wybitnych intelektualistów. Otrzymał tytuły doktora honoris causa uniwersytetów w Rzymie i Bolonii "- przypomina dyrektor Instytut Polskiego w Rzymie Jarosław Mikołajewski. Ale –jak dodaje- nie jest jednak poetą obecnym w świadomości włoskich czytelników. Nieliczni też korzystają z wielkiej refleksji i lekcji, jaką zawarł w „Rodzinnej Europie”. Wg Mikołajewskiego, na poziomie debaty kulturowej, właśnie ta książka, tak głęboko osadzona w specyficznym losie Miłosza i naszej części kontynentu, ma szansę być intelektualnym fundamentem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Obchody Roku Czesława Miłosza 2011 trwają w ramach programu, który dysponuje budżetem 7 mln zł. Składają się na niego m.in. poświęcone poecie wystawy, nowe wydania książkowe, konferencje i dyskusje, organizowane w Polsce i za granicą. Najważniejszym ich punktem będzie druga edycja Festiwalu Miłosza, która odbędzie się w Krakowie od 9 do 15 maja b.r.powrót