Festiwal Szekspirowski

08-07-2013

Festiwal Szekspirowski to międzynarodowa impreza teatralna łącząca prezentacje spektakli z całego świata z działaniami artystycznymi, warsztatami, spotkaniami z twórcami. Odbywa się w Trójmieście. Startuje co roku w ostatni weekend lipca/pierwszy weekend sierpnia. To 10 dni intensywnych wrażeń teatralnych, gdzie spotykają się artyści, reżyserzy, animatorzy, krytycy. Jest platformą wymiany myśli ludzi kultury z różnych stron świata.

"Opowieść Zimowa", Teatr Ryutopia, Japonia, fot. Ryszard Pajda
"Opowieść Zimowa", Teatr Ryutopia, Japonia, fot. Ryszard Pajda

Jego historia sięga roku 1993, kiedy to zainicjowano pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie, następnie przekształcone w roku 1997 w międzynarodowy festiwal z okazji obchodów millenium Gdańska. Do 2009 roku włącznie odbyło się 13 edycji imprezy, podczas których na wszystkich scenach Trójmiasta zaprezentowało się około 100 zespołów teatralnych z ponad 30 krajów. Wystawiano dzieła wybitnych twórców teatralnych takich jak: Peter Brook, Luk Perceval, Lew Dodin, Eimuntas Nekrosius, Oskaras Korsunovas, Roberto Ciulli, Robert Sturua i wielu innych.

Od 2008 roku festiwal jest organizowany wspólnie przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense. Celem tego cieszącego się międzynarodowym uznaniem wydarzenia jest prezentacja i popularyzacja dorobku wielkiego brytyjskiego dramaturga. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, by zaprezentować najciekawsze spektakle szekspirowskie z kraju i ze świata.

Przedstawieniom towarzyszą spotkania z ich twórcami: reżyserami, aktorami, dramaturgami. Festiwal w naturalny sposób staje się platformą spotkania oraz wymiany myśli artystów i ludzi kultury z różnych stron świata. Dążeniem organizatorów jest uczynienie Festiwalu Szekspirowskiego jednym z ważniejszych międzynarodowych festiwali teatralnych w Europie. Impreza ta przyczynia się do promocji Gdańska i Trójmiasta na forum krajowym i międzynarodowym. Wyrazem tego jest między innymi zainicjowana w 2006 roku Europejska Sieć Festiwali Szekspirowskich, która w Gdańsku ma swoją siedzibę.

Już od lat w ramach festiwalu organizowany jest bogaty program edukacyjny „Letniej Akademii Szekspirowskiej” kierowany do młodzieży z Polski i zagranicy, akcja edukacyjna „Bliżej Teatru” przeznaczona dla młodzieży szkół średnich pochodzących z miast regionu województwa pomorskiego, a także akcja „Dolne Miasto Górą” skierowane do mieszkańców zaniedbanej gdańskiej dzielnicy. Nasze akcje edukacyjne mają trafić do młodzieży, uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni artystycznych z Polski i zagranicy, a także młodych ludzi, którzy często nie mają dostępu do dzieł kultury z najwyższej półki. Chcemy w ten sposób umożliwić im kontakt z teatrem na światowym poziomie.
 
strona festiwalu
 


powrót