Filharmonia Podkarpacka i Centrum Paderewskiego współprowadzone przez MKiDN

30-03-2017

Na zdjęciu: Uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie,
 przez MKiDN oraz Województwo Podkarpackiefot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Na zdjęciu: Uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie,
 przez MKiDN oraz Województwo Podkarpackiefot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Na zdjęciu: Uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie,
 przez MKiDN oraz Województwo Podkarpackiefot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Na zdjęciu: Uroczyste podpisanie umowy o współprowadzeniu Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie,
 przez MKiDN oraz Województwo Podkarpackiefot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

fot. Paweł Topolski

fot. Paweł Topolski

fot. Paweł Topolski

fot. Paweł Topolski

fot. Paweł Topolski

fot. Starostwo Powiatowe w Tarnowie

fot. Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

 

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej będą współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowy o wspólnym prowadzeniu tych instytucji z Województwem Podkarpackim i Powiatem Tarnowskim zostały podpisane 31 marca 2017 r. W uroczystościach w Rzeszowie i Kąśnej Dolnej wziął udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Podczas uroczystości w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie wicepremier powiedział, że umowa między samorządem województwa podkarpackiego a resortem kultury została podpisana w ramach nowej polityki rządu - współprowadzenia ważnych instytucji kultury przez ministerstwo.

Uważamy, że wiele tych instytucji zasługuje na takie wsparcie budżetu centralnego. I właśnie jedną z pierwszych wybranych (...) instytucji jest Filharmonia Podkarpacka. Podstawowym kryterium wyboru była jakość funkcjonowania instytucji kultury - mówił prof. Piotr Gliński.

Wicepremier zaznaczył, że współprowadzenia filharmonii przez jego resort daje też większe możliwości pozyskiwania pieniędzy m.in. z programów europejskich.

W ramach podpisanej umowy filharmonia otrzyma do 2019 r. 1,5 mln zł rocznie. Jak tłumaczył minister kultury, we wszystkich instytucjach wybranych do współprowadzenia kwota ta została ustalona ma ok. 1/4 całego budżetu placówki.

Prof. Gliński podkreślił, że kultura w obecnych czasach staje się elementem rozwoju.

„Nie ma rozwoju, zarówno w pojęciu społecznym czy gospodarczym, bez instytucji kultury, które muszą być dynamiczne i rozwijające się” - mówił minister.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

Potrzeba pełnego wykorzystania potencjału artystycznego, zapewnienie stabilnego rozwoju oraz istotne zwiększenie możliwości twórczych - to powody decyzji objęcia przez MKiDN współprowadzeniem rzeszowskiej Filharmonii. Województwo nadal sprawować będzie nadzór nad funkcjonowaniem Filharmonii Podkarpackiej oraz wykonywać kompetencje organizatora, z uwzględnieniem uprawnień ministra, wynikających z zawartej w tym dniu umowy. Filharmonia pozostaje w prowadzonym przez Województwo Podkarpackie rejestrze instytucji kultury.

Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie rozpoczęła swoją działalność w 1955 roku jako Wojewódzka Orkiestra Symfoniczna. Obecną siedzibę  Filharmonia pozyskała w 1974 roku, a siedem lat temu obiekt ten przeszedł gruntowny remont i modernizację. Obecnie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej to zespół 76 artystów-muzyków, absolwentów wszystkich Akademii Muzycznych w kraju i kilku zagranicznych. Niektórzy z muzyków, członków orkiestry występują także w zespołach kameralnych, a niekiedy też jako soliści koncertów filharmonicznych. W sezonie artystycznym Filharmonia organizuje około 100 koncertów, w tym prawie 60 z udziałem orkiestry. Są to koncerty symfoniczne z udziałem dyrygentów gościnnych z kraju i zagranicy, a także solistów - uznanych autorytetów w obszarze muzyki.

Filharmonia Podkarpacka jest organizatorem Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, który w tym roku odbędzie się już po raz 56. Od kilku lat realizowany jest także cykl koncertów pod nazwą „Przestrzeń otwarta dla muzyki”, odbywających się na terenie Województwa Podkarpackiego. Filharmonia przeprowadza także koncerty dla dzieci i młodzieży (około 30 w sezonie artystycznym) oraz audycje umuzykalniające w szkołach i przedszkolach Województwa Podkarpackiego (ponad 800 w trakcie roku szkolnego).

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Doceniając Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej za pracę na rzecz zachowania  dziedzictwa narodowego i upowszechniania twórczości wybitnego polskiego kompozytora, działacza niepodległościowego i polityka, Ignacego Jana Paderewskiego oraz kulturotwórczą rolę tej instytucji – MKiDN wraz z Powiatem Tarnowskim będzie prowadzić Centrum jako wspólną samorządową instytucję kultury. Zgodnie z umową ministerstwo będzie przekazywać Centrum Paderewskiego do 2019 roku dotację  podmiotową w wysokości 500 tys. zł rocznie. CP pozostanie w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Powiat Tarnowski.

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej powstało w 1990 roku na bazie Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego. Instytucja zajmuje się krzewieniem muzyki poważnej i kultury muzycznej, edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiem wiedzy o swoim patronie – Ignacym Janie Paderewskim.

Majątek w Kąśnej był dla Paderewskiego spełnieniem marzeń o polskim domu. Dwór, którego właścicielem był w latach 1897-1903, jest obecnie jedyną zachowaną w świecie jego posiadłością i jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych południowej Polski. W jego wnętrzu urządzone są sale muzealne, wypełnione eksponatami z Muzeum Narodowego w Warszawie, a także pamiątkami po Paderewskim – patriocie, pierwszym premierze w odrodzonej Rzeczypospolitej i artyście. Instytucja przede wszystkim organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty kameralne i recitale, festiwale, kursy mistrzowskie oraz warsztaty muzyczne. Do najważniejszych cyklicznych przedsięwzięć Centrum Paderewskiego należy odbywający się od 1982 roku Tydzień Talentów – ogólnopolski festiwal laureatów konkursów muzycznych.

/źródło: MKiDN, PAP/powrót