Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego: Nowa przestrzeń dla muzyki

29-03-2014

Połączenie zabytku z najnowszymi trendami architektonicznymi, nowa sala kameralna i strefa melomana. Rozbudowana siedziba Filharmonii Śląskiej w Katowicach po 3,5 roku remontu została uroczyście otwarta 28 marca br. Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 21 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

Każdy sezon filharmoników śląskich to niemal 200 koncertów w kraju i za granicą oraz ponad 1000 audycji muzycznych dla przedszkoli i szkół. Otwarcie odnowionej siedziby stwarza możliwości działania z większym niż dotychczas rozmachem. Powierzchnię użytkową zwiększono o 2066 m² (do 5252 m²). Wnętrza są klimatyzowane i dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zachowano elegancję zabytkowej sali koncertowej na 426 miejsc, którą wzbogacono nowymi organami, zaprojektowanymi przez prof. Juliana Gembalskiego, wykonanymi przez renomowaną firmę Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH. Instrument - zaopatrzony w ok. 2,5 tys. piszczałek, 36 głosów (rejestrów), rozłożonych na trzy manuały i pedał - pozwoli na stylowe interpretacje utworów różnych epok.

Obiekt zyskał nową salę kameralną na 110 miejsc oraz tzw. Strefę melomana: salę seminaryjną dla 40 osób z kawiarnią i podniebnym patio. Tu utworzone zostaną stanowiska do odsłuchu nagrań archiwalnych z zasobów tworzonej Śląskiej Biblioteki Muzycznej. Połączenie zabytku z najnowszymi trendami architektonicznymi daje nowe możliwości organizatorom uroczystości, sympozjów i konferencji.

Koszt rozbudowy i modernizacji Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego to 47, 4 mln zł. Za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego współfinansował ją Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (21, 3 mln zł).

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł. W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 39 nowych lub wyremontowanych obiektów. W woj. śląskim dofinansowano 9 projektów o wartości 483 mln zł. Oprócz Filharmonii Śląskiej w Katowicach są to: Śląska internetowa biblioteka zbiorów zabytkowych,  rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Koszęcinie, rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej, budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej,  budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie (I i II etap)oraz budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: http://www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

Śląsk jest też beneficjentem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. W ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach uzyskała dofinansowanie w wysokości 10, 5 mln zł.powrót