Filmoteka Narodowa i Narodowy Instytut Audiowizualny połączone

01-06-2017

1 czerwca 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego połączył Filmotekę Narodową oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. W wyniku połączenia utworzona została  nowa instytucja pod nazwą Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie.

Nowo utworzona instytucja będzie wykonywała zadania dotychczas realizowane przez Filmotekę Narodową i Narodowy Instytut Audiowizualny, a w szczególności:

1) gromadzenie, katalogowanie, zachowanie i restaurowanie oraz udostępnianie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego dziedzictwa  audiowizualnego;

2) współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych;

3) produkcja materiałów audiowizualnych o wysokim poziomie artystycznym, dotycząca zagadnień związanych z kulturą, nauką, edukacją w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych lub internecie albo rozpowszechniania w inny sposób;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej i kulturalnej.

Wszyscy pracownicy obu łączonych instytucji stali się pracownikami Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Obowiązki dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego zostały powierzone dr hab. Katarzynie Chałubińskiej - Jentkiewicz  - doktorowi nauk prawnych, adiunktowi w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W  latach 1996 -  2011 była ona zatrudniona jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz w TVP SA. Pełniła funkcję wicedyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Pani dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz prowadzi prace badawcze nad zagrożeniami bezpieczeństwa w kontekście rozwoju mediów elektronicznych i procesami cyfryzacji,  specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie mediów oraz komunikacji elektronicznej.

Nowo utworzona instytucja pod nowym kierownictwem będzie kontynuowała dotychczasową działalność połączonych instytucji.powrót