Filmy Andrzeja Wajdy w światowym plakacie filmowym

26-05-2014

Zbiór wydanych w kraju i za granicą plakatów do filmów Andrzeja Wajdy- jednego z najważniejszych polskich reżyserów filmowych, teatralnych i telewizyjnych - od 27 maja do 31 sierpnia br. prezentowany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Patronat honorowy nad wystawą sprawują Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Wystawa jest jedną z cyklu prezentacji najwybitniejszych twórców polskiego kina oraz ich dorobku, organizowanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi. Twórczość Andrzeja Wajdy została ukazana poprzez plakaty stworzone do jego filmów na całym świecie w ciągu ostatnich 60 lat. W 1954 roku Andrzej Wajda wyreżyserował swój pierwszy film fabularny "Pokolenie".

Muzeum Kinematografii w Łodzi od wielu lat gromadzi archiwalia związane z życiem i twórczością reżysera. Zbiór plakatów do filmów Andrzeja Wajdy, wydanych w kraju i za granicą, jest największy w świecie. Są wśród nich prawdziwe dzieła sztuki, egzemplarze unikatowe, drukowane w bardzo niskich nakładach, m.in. w Japonii, Argentynie, Niemczech, Francji. Ich autorami byli wybitni artyści. Kolekcja plakatów jest na bieżąco uzupełniana o nowe egzemplarze ukazujące się na świecie w związku z projekcjami filmów Wajdy. Zbiór ten, stanowiący dowód na ogromną popularność filmów polskiego reżysera, jest po raz pierwszy prezentowany publicznie.

Wystawa gromadzi prace Romana Cieślewicza, Wojciecha Zamecznika, Wojciecha Fangora, Franciszka Starowieyskiego, Wiktora Górki, Waldemara Świerzego, Jana Lenicy – przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu, tworzących również różnojęzyczne wersje plakatów do filmów Wajdy. Są tam także prace Wiesława Wałkuskiego, Jakuba Erola, Cypriana Kościelniaka, Andrzeja Pągowskiego, Marka Freundenreicha, Marcina Mroszczaka, Rafała Olbińskiego, Rosława Szaybo. Na wystawie można też obejrzeć plakaty znakomitych zagranicznych twórców m.in.: Petera Strausfelda, Alaina Lyncha, Dominique Guillotin, Otto Kummerta, Milana Grygara, Pierre Colliera, M. Ogasawary i Erharda Gruttera.

Od 15 września do 5 października br. wystawa będzie pokazywana w Muzeum Miasta Gdyni w ramach 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni, a od 15 października br. do 4 stycznia 2015 r. w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Ekspozycji towarzyszy album wydany w wersji polsko-angielskiej, w którym na ponad trzystu stronach prezentowany jest nie tylko dorobek artystyczny Andrzeja Wajdy, ale także dorobek polskiej i światowej sztuki plakatu.

Projekt został zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Patronat honorowy sprawują Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

 powrót