Filmy Bogny Burskiej

04-05-2011

W warszawskim CSW można zobaczyć 12 filmów found footage, stworzonych przez artystkę wspólnie z montażystą Michałem Januszańcem w latach 2004-2011. Burską inspiruje kino głównego nurtu - odnoszące się do powszechnego systemu wartości, przekonań i przesądów na temat rzeczywistości, jak również reprezentujące schematyczne postawy oraz stereotypowe zachowania. Czerpiąc zeń cytaty, artystka tworzy filmowe katalogi, na które składają się rozmaite sceny, gesty, narracje.

Widzowi filmów Bogny Burskiej stale towarzyszy wrażenie "już widzianego". Artystka wyszukuje podobne sceny i kadry, następnie łączy je z sobą i przeplata, tworząc w ten sposób oryginalne opowieści, w których odsłaniają się nowe związki i pęknięcia ukryte "pomiędzy" obiegowymi znaczeniami oraz wynikające z tych przemieszczeń sensy. Filmy Burskiej utrzymują widza w stanie napięcia, niepewności, a nawet lęku czy fascynacji. Nie rezygnując z iluzji oraz powabu narracji, artystka stawia pytania daleko wykraczające poza to, co zagrane na ekranie.

Najnowszy obraz artystki, "Tysiąc śmierci / A Thousand Deaths", stanowi próbę rekonstrukcji biografii Elżbiety I - postaci, w którą wcieliło się w przeszłości wiele aktorek. Film odwołuje się do zagadnień, władzy, ról społecznych, jak również kulturowych stereotypów związanych z płcią. Tak oto powstaje poszerzony, a nawet zwielokrotniony obraz kobiety, która - zmagając się z konwencjami, oczekiwaniami, społecznymi przesądami, a także z własnymi pragnieniami i uczuciami - co rusz przekracza granice zakreślone przez kulturę oraz jej dyskursy.

W swoich wcześniejszych filmach Bogna Burska analizowała postaci kobiet i mężczyzn obecne w kinie mainstreamowym. W "Rain in Paris" przedstawiła przeżycia i emocje kobiet, w "Piece of Jade" stworzyła portret nieszczęśliwie zakochanego mężczyzny (Jeremy Irons), w "A Very Bad Dream of Count of Monte Christo" oraz "Remake" pokazała mężczyznę, który wyzwala się z nieznośnej kondycji własnego życia (James Caviezel), następnie w "Shooting Star" skonfrontowała męskiego bohatera (Al Pacino) z kobiecością (Michelle Pfeiffer). Z kolei w filmie "God is Vain" ukazała kobiety, które dzięki nieustannemu zapatrzeniu w lustra, tworzą skrupulatnie swój wizerunek.

W ten sposób dzieła Burskiej pytają o role przypisane płciom oraz ich reprezentacje w obrazach filmowych: czy możliwe jest przekraczanie aktualnych uwarunkowań, które jawią się jako trwałe i niezmienne? I gdzie w takim razie znajduje się granica oddzielająca rzeczywistość od tego, co nazywamy fikcją? Człowiek Burskiej nieustannie wymyka się jednoznacznie określonym kategoriom, rolom i stereotypom, a przy tym otwiera przed widzami nową przestrzeń doświadczeń i badań nad własną tożsamością.

Oprócz najnowszej pracy zatytułowanej "Tysiąc śmierci / A Thousand Deaths" (2010/2011) podczas seansów zostaną zaprezentowane także "Rain in Paris / Deszcz w Paryżu" (2004), filmy z serii "A Game With the Shifting Mirrors / Gra z przemieszczającymi się zwierciadłami" (2006-2008): "One More / Jeszcze raz", "Piece of Jade / Kawałek jadeitu", "A Very Bad Dream of Count of Monte Christo / Bardzo zły sen hrabiego Monte Christo", "A Heart So White / Serce takie białe", "God is Vain/ Bóg jest próżny", "Wind / Wiatr", "Shooting Star / Gwiazda", a także "Remake" (2006-2009) i "12:30" (2009).

Kuratorka: Agnieszka Żechowska.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


powrót