Forum Dialogu Mieszkaniowego z udziałem wicepremiera Glińskiego

21-06-2018

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

- Prawo i Sprawiedliwość  zawsze uznawało kwestie mieszkalnictwa i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków za priorytet rozwoju społeczno – gospodarczego kraju - powiedział w trakcie Forum Dialogu Mieszkaniowego minister kultury Piotr Gliński. Wicepremier ocenił, że kultura jest istotą polityki mieszkaniowej. Forum Dialogu Mieszkaniowego z udziałem m. in. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządowców odbyło się 21 czerwca br. na PGE Narodowym.

Kultura w mieszkalnictwie

W ocenie ministra kultury Piotra Glińskiego "bardzo ważne dla dobrej polityki mieszkaniowej jest kształtowanie świadomości społecznej na temat roli przestrzeni publicznej w podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz dbanie o najwyższy poziom i standard planowania urbanistycznego i architektonicznego".

- Tu właśnie trochę rola Ministerstwa Kultury. Ta kultura w mieszkalnictwie jest nie tyle potrzebna, co jest istotą w zasadzie tej polityki mieszkaniowej. Po co nam mieszkania, które nie miałyby spełniać tych standardów związanych z przestrzenią, związanych z odpowiednim szacunkiem dla estetyki naszego środowiska, w jakim funkcjonujemy - zaznaczył. Podkreślił, że "jakość życia mieszkańców miast, ale także wsi jest bowiem nieodłącznie powiązana z jakością przestrzeni".

- Jednym z działań, które ma przyczynić się do ułatwienia realizacji tych celów jest powołany przez mój resort, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w końcu ubiegłego roku - Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, do którego zadań należą właśnie działania związane z upowszechnianiem wiedzy z zakresu architektury, jak również prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych, wydawniczych oraz kampanii społecznych w obszarze estetyki przestrzeni publicznej – powiedział Piotr Gliński.

Kwestie mieszkalnictwa priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

- Moje środowisko polityczne, Prawo i Sprawiedliwość zawsze uznawało kwestie mieszkalnictwa i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków za priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, dlatego też doprowadziło do uruchomienia w roku 2006, jak pamiętamy, programu Rodzina na swoim, czyli pierwszego, poważnego, państwowego instrumentu wsparcia dla rodzin chcących kupić mieszkanie lub wybudować dom – podkreślił minister kultury.

- Po wygranych, ponownie, wyborach w 2015 r. obiecaliśmy społeczeństwu, że poprzez Narodowy Program Mieszkaniowy zwiększymy szanse na uzyskanie własnego M osobom, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, gminne, a jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. To jest ta grupa społeczna, do której adresujemy przede wszystkim wysiłek rządowy w organizacji programu mieszkaniowego, dlatego uruchomiliśmy pakiet Mieszkanie Plus, czyli wsparcie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych cenach i czynszach na zasadach rynkowych, także z wykorzystaniem gruntów publicznych - dodał.

Wicepremier przypomniał, że pierwsze rodziny zamieszkały już w mieszkaniach w Białej Podlaskiej i Jarocinie, a w budowie są kolejne w Katowicach, Kępicach, Kępnie, Gdyni i Wałbrzychu. Minister kultury zadeklarował jednocześnie, że rząd chce jeszcze bardziej przyspieszyć te prace nad realizacją zobowiązań wyborczych w zakresie mieszkalnictwa.

- Jak mówił dwa miesiące temu premier Mateusz Morawiecki, chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić w tym systemie budowę około 100 tys. mieszkań. Pierwszym krokiem do tego jest przyjęty 12 czerwca przez Radę Ministrów projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - dodał.

Minister kultury wyjaśnił, że zgodnie z założeniami tego projektu "państwo będzie, przez maksymalnie 9 lat, dopłacać do czynszów gospodarstwom domowym o określonym poziomie dochodów i nieposiadającym innego mieszkania".

Forum z udziałem wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego

W Forum Dialogu Mieszkaniowego wzięli udział członkowie izb branżowych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, przedstawiciele firm deweloperskich i wykonawczych oraz instytucji finansowych, samorządowcy, architekci oraz urbaniści, reprezentanci świata nauki i kultury, przedstawiciele administracji publicznej oraz władz państwowych.

Forum jest organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości we współpracy z Radą Mieszkalnictwa przy Prezesie Rady Ministrów. Celem jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty publicznej o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ma to być kompleksowa debata, uwzględniająca wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed tym rynkiem – w aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i legislacyjnym.

 powrót