Forum Prawa Autorskiego

09-12-2013

Przepisy karne z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych były tematem czwartego spotkania Forum Praw Autorskiego. Posiedzenie odbyło się 9 grudnia br. w Warszawie.

Tematem spotkania były przepisy karne z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Według MKiDN konieczna jest weryfikacja obecnego stanu prawnego, ocena w jakim stopniu realizuje on cele polityki publicznej dotyczącej egzekwowania prawa autorskiego oraz publiczna debata na ten temat. Przepisy te należy poddać przeglądowi mając na uwadze:

Forum Prawa Autorskiego, powołane w styczniu 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, jest stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego członkowie zastanawiają się nad kierunkami koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego. Skupiają się również na roboczych propozycjach zmian, które wymagają pogłębionych konsultacji i wymiany opinii. Ponadto Forum ma stać się miejscem, w którym podejmowane będą tematy związane z dialogiem zainicjowanym przez Komisję Europejską poprzez wydanie Komunikatu w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym.

Do wzięcia udziału w Forum Prawa Autorskiego resort kultury zaprosił ok. 80 podmiotów. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji zbiorowego zarządzania, izb gospodarczych, instytucji kultury oraz użytkowników i organizacji pozarządowych, których działanie związane jest z prawem autorskim. Dodatkowo przygotowano 10 wolnych miejsc dla przedstawicieli tych organizacji, które szczególnie zainteresowane są tematem danego spotkania, a nie zostały zaproszone przez MKIDN. Rejestracja tych gości jest otwierana przed każdym posiedzeniem Forum, dzięki czemu w zainicjowanej przez resort kultury dyskusji faktycznie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane środowiska.

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbyło się 27 marca br., drugie - 6 czerwca br. Podczas obu z nich uczestnicy dyskutowali na temat wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych oraz zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce). Trzecie spotkanie, 2 października br., było poświęcone dozwolonemu użytkowi publicznemu oraz prawu do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right).

Wszystkie informacje na temat Forum Prawa Autorskiego znajdują się na stronie www.prawoautorskie.gov.pl. Każde posiedzenie jest transmitowane.powrót