Forum Prawa Autorskiego

20-10-2015

Systemy rozszerzonego zbiorowego licencjonowania będą tematem siódmego Forum Prawa Autorskiego. Spotkanie odbędzie się 21 października br. (środa) w kinie Kultura (ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa) o godz. 10.00.

Do wzięcia udziału w dyskusji ministerstwo kultury zaprosiło ok. 80 podmiotów:  przedstawicieli środowisk twórczych, organizacji zbiorowego zarządzania, izb gospodarczych, instytucji kultury oraz użytkowników i organizacji pozarządowych, których działanie związane jest z prawem autorskim. Zapraszamy również dziennikarzy zainteresowanych tematem spotkania.

Stała platforma dyskusji

Forum Prawa Autorskiego zostało powołane w styczniu 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Jest stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbyło się 27 marca 2013 r., drugie – 6 czerwca 2013 r. Na obu dyskutowano na temat zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł out-of-commerce. Podczas trzeciego forum ( 2 października 2013 r.) uczestnicy rozmawiali o dozwolonym użytku publicznym oraz prawie do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right). Czwarte spotkanie dotyczyło przepisów karnych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dyskusja na piątym forum ( 29 stycznia 2014 r.) dotyczyła konsultacji społecznych w zakresie reformy europejskiego prawa autorskiego. Podczas szóstego (19 listopada 2014 r.) skoncentrowano się natomiast na tematyce mechanizmów licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne.

Oglądaj na żywo

Wszystkie spotkania są transmitowane. Internauci mogą na bieżąco śledzić przebieg dyskusji za pośrednictwem strony www.prawoautorskie.gov.pl

 powrót