"Fundusze europejskie dla kultury"

26-09-2016

 

Efekty dofinansowań ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 można od 26 września br. oglądać na wystawie „Fundusze europejskie dla kultury” w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

 

Wystawa jest podsumowaniem wdrażania dwóch programów przeznaczonych dla sektora kultury finansowanych z funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014. W ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego zrealizowano 24 projekty (22 projekty infrastrukturalne oraz dwa projekty o charakterze edukacyjnym i badawczym z zakresu dziedzictwa kulturowego), a w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego dofinansowano 62 projekty (projekty dotyczyły organizacji przedsięwzięć kulturalnych, ukierunkowanych na rozwój i pogłębienie wzajemnej współpracy w obszarze kultury między Polską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem). W sumie na programy z zakresu kultury przeznaczono ponad 94 mln euro.

Wśród dofinansowanych projektów inwestycyjnych znalazły się m.in. remont i konserwacja Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, utworzenie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu czy budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. W dofinansowanych przedsięwzięciach kulturalnych udział wzięło ponad 100 instytucji z Państw-Darczyńców, a koncerty, spektakle czy wystawy odwiedziło ponad 1,5 miliona osób.

Wystawa przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dostępna dla zwiedzających w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie (ogrodzenie Muzeum wzdłuż Al. Ujazdowskich w Warszawie) od 26 września do 9 października br.powrót