Fundusze europejskie dla kultury - konferencja prasowa ministra Bogdana Zdrojewskiego

03-07-2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podsumował podczas konferencji prasowej w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie dotychczasowe wykorzystanie środków europejskich oraz przedstawił nowe możliwości finansowania projektów z zakresu kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W spotkaniu z dziennikarzami wzięła także udział Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń. 

Od 2004 roku Polska korzysta z funduszy europejskich. Zakończony pierwszy etap (2004-2007) pokazał, że sektor kultury jest jednym z najlepiej przygotowanych do przyjęcia unijnych pieniędzy.

W ciągu czterech lat sektor kultury wykorzystał dotacje UE na łączną kwotę ponad miliarda dwustu milionów złotych. Pieniądze przeznaczono na 320 różnego rodzaju inwestycji, między innymi: otwarte właśnie w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej, największe po wojnie wybudowane muzeum, ale również Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "Symfonia" w Katowicach, czy przeprowadzenie remontu Pałacu Pod Blachą w Warszawie.

W 2007 roku, z inicjatywy MKiDN kultura zaczęła funkcjonować jako oddzielna kategoria Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To umożliwia bezpośrednie dofinansowanie projektów z nią związanych oraz uzyskiwanie większych pieniędzy.

W latach 2007-2013 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydania będzie miał blisko 2 mld złotych na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury kultury, z czego miliard siedemset milionów pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki z budżetu.

Z tych pieniędzy realizowane będą takie projekty kluczowe jak: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Opera Podlaska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W tym roku MKiDN jako jedno z pierwszych otworzyło nabór do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączna kwotę blisko 600 mln złotych, co oznacza największą w historii kwotę przeznaczoną w ramach jednego konkursu na projekty związane z kulturą.

Dodatkowo około 2 miliardów 40 milionów PLN do rozdysponowania będą miały regiony w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wkład własny do tych projektów będzie mógł być dofinansowany ze środków w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównymi beneficjentami są:

Projekty można składać od 17 lipca do 30 września 2008 r.

Warto podkreślić, że w latach 2004-2011 obok funduszy strukturalnych, środki na projekty z zakresu kultury pochodzą także z mechanizmów finansowych - Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kończący się pierwszy okres ich działania (trwający w latach 2004-2009) jest okazją do podsumowania rezultatów. Skuteczność MKiDN oraz jakość przygotowanych projektów przesądziły o zwiększeniu przez Komitet Monitorujący przyznanych środków z 230 do blisko 300 mln złotych.

Dzięki tym pieniądzom przeprowadzono kompleksowe prace renowacyjne w Sukiennicach w Krakowie, Pałacu w Wilanowie, Rogalinie czy Łańcucie. Realizowane są również projekty obejmujące inwestycje w budowę i rozbudowę infrastruktury kultury oraz projekty promujące innowacyjne rozwiązania (np. digitalizacja najcenniejszych zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu). Ważne jest, że wsparcie otrzymały projekty zarówno z wielkich miast, jak i mniejszych miejscowości - w Żywcu rewitalizowany będzie kompleks Starego Zamku i Parku Habsburgów.

Program stał się znakomitym sposobem promocji polskiej kultury za granicą, w szczególności w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.powrót