Furtka do szczęścia

26-01-2011

Zbiorowa wystawa "Furtka do szczęścia" za punkt wyjścia obiera luki, czy też furtki w systemach społeczno-ekonomicznych, które dają możliwość poszerzania granic osobistej wolności.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z książki węgierskiego dysydenta Miklosa Harasztiego "Robotnik w robotniczym kraju / A Worker in a Worker's State", pokazującej warunki pracy i akty oporu pracowniczego, których autor był świadkiem pracując w fabryce Red Star na Węgrzech na początku lat 70. Haraszti opisuje niezgodną z regulaminem praktykę tworzenia przedmiotów na własny użytek, z wykorzystaniem maszyn i materiałów dostępnych w fabryce. Obiekty te były owocami kreatywności robotników, przynoszącej ulgę w monotonnym dniu pracy. Społeczna kreatywność uwalniania w procesie tworzenia tych przedmiotów, może być przeciwstawiona postfordowskiej rzeczywistości, w której wszystko co związane z twórczym myśleniem i działaniem jest z powrotem zasysane przez zamknięty krąg opłacalności ekonomicznej.

Pokazywane na wystawie prace proponują alternatywne modele stylu życia, które uwalniają wolny czas i pozwalają na jego twórcze wykorzystanie: do nauki, podróżowania i prostego cieszenia się nim. Drogi ucieczki przed zasadami rządzącymi współczesnym porządkiem społecznym i ekonomicznym odkrywane są w najmniej oczekiwanych miejscach i czynnościach, takich jak malarskie przywołanie wspólnego świętowania w czasach komunizmu, czy też refleksja nad wolnością zabawy w miejscach publicznych zanim zapanował wszechobecny lęk przed czyhającymi zagrożeniami.

Artyści biorący udział w wystawie: Adam Chodzko, Petra Feriancova, Siniša Labrović, Ciprian Muresan, Csaba Nemes, Nada Prlja, Janek Simon, Péter Szabó i Katarina Šević.

Kuratorzy: Maja i Reuben Fowkes.

Otwarcie: 27 stycznia 2011, godz. 18:00.
Wystawa czynna do 27 marca 2011.

Muzeum Sztuki w Łodzipowrót